Nettilasku.fi-palvelusta on mahdollista lähettää helposti myyntilaskuja Intrum Rahoitus Oy:lle laskurahoitusta varten.

Näin Laskurahoitus -palvelu toimii:
1. Myyjä (yrityksenne) ja Intrum Rahoitus Oy solmivat rahoitussopimuksen, jossa on sovittu
sopimuskohdassa määritellyt asiat. Tarjouspyynnön Intrumille voitte lähettää helposti Nettilasku.fi-palvelusta.

2. Myyjä toimittaa tavaran tai palvelun ja lähettää laskutusaineiston Intrum Rahoitus Oy:lle käyttäen Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa. Lasku lähtee samanaikaisesti sekä asiakkaallesi, että tiedoksi Intrum Rahoitus Oy:lle.

3. Intrum Rahoitus Oy rahoittaa laskut sopimuksen mukaisesti kahden pankkipäivän kuluessa
laskutusaineiston saapumisesta. Intrum Rahoitus Oy:lla on oikeus ennen laskun rahoitusta
pyytää loppuasiakasta vahvistamaan laskun maksukelpoisuus.
Mikäli laskua ei rahoiteta, siitä ilmoitetaan rahoituserittelyssä ja laskun maksu tilitetään teille
samana päivänä kun asiakkaan suoritus kirjautuu Intrum Rahoitus Oy:n tilille.

4. Asiakkaat maksavat laskut Intrum Rahoitus Oy:n tilille. Mikäli asiakas maksaa laskun
myyjän pankkitilille, suoritus tulee siirtää laskun maksuviitettä käyttäen Intrum Rahoitus
Oy:n pankkitilille FI72 8199 9710 0386 26.

5. Intrum Rahoitus Oy hoitaa korkolaskujen ja maksumuistutusten lähettämisen sekä
kotimaan perintäpalvelun. Laskut siirtyvät perintään noin 30 päivän kuluttua eräpäivästä.

6. Mikäli rahoitussopimuksessa luottotappioriskinkantajana on myyjä, Intrum Rahoitus Oy:llä
on oikeus purkaa laskusaatavan rahoitus, mikäli lasku on osittain tai kokonaan maksamatta.

Laskutusaineistojen siirto

Laskutusaineisto siirretään ensisijaisesti Intrum Rahoitus Oy:lle tiedostoina suoraan Nettilasku.fi-ohjelmistosta.

Laskutusaineistot voidaan myös lähettää Intrum Rahoitus Oy:lle sähköpostitse PDF-, Excel- tai Wordtiedostoina.

Nettilasku lähettää laskut asiakkaille verkkolaskuina, postitse tai sähköpostitse. Laskuaineisto siirtyy Nettilaskun kautta automaattisesti Intrum Rahoitus Oy:n käsiteltäväksi.
Nettilaskun kautta toimitetuilla laskulla tulee olla asiakkaan virallisen nimen lisäksi aina myös y-tunnus.
Mikäli haluatte lähettää laskuaineiston tiedostoina Nettilaskun kautta, olkaa yhteydessä
rahoituskäsittelijäänne.

Informaation kulku

Intrum Rahoitus Oy:lle on erittäin tärkeää huomauttaa ja periä asiakkaitanne maksamattomia
laskuja oikein perustein, siksi toivomme, että yrityksenne informoi Intrum Rahoitus Oy:tä mahdollisimman pikaisesti, mikäli jokin asia laskulla tai asiakkaan tiedoissa muuttuu. Pyydämme teitä informoimaan Intrum Rahoitus Oy:tä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
- asiakas on maksanut laskun virheellisesti suoraan yrityksenne tilille
- tavara / palvelu on reklamoitu tai palautettu
- laskulle pitää asettaa maksumuistutusten- tai perinnänesto
- laskun tiedot ovat muuttuneet sen lähettämisen jälkeen
- asiakkaan osoite- tai muut tiedot ovat muuttuneet

Intrum Rahoitus Oy voi asettaa laskulle maksumuistutusten- ja/tai perinnäneston. Esto voidaan
asettaa, kunnes asia on selvinnyt asiakkaanne ja teidän välillä. Yhteistyössä toimimalla
asiakkaanne ei saa aiheettomia maksumuistutuksia ja/tai viivästyskorkolaskuja.

Maksusuunnitelmat ja perintä

Intrum Rahoitus Oy tekee asiakkaittenne kanssa maksusuunnitelmia. Mikäli maksusuunnitelman
kesto on pidempi kuin 30 päivää eräpäivästä, pyydämme teiltä vahvistusta ennen kuin
hyväksymme maksusuunnitelman. Mikäli asiakas ei noudata sovittua maksusuunnitelmaa, laskun
perintä jatkuu automaattisesti.

Erääntyneen saatavan perintä aloitetaan kirjallisella maksumuistutuksella. Maksumuistutusvaiheen
jälkeen maksamaton lasku siirretään automaattisesti Intrum Justitia Oy:n perittäväksi. Perinnässä
käytetään sellaisia perintäkeinoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia kyseisen laskun perinnässä.
Perintäkeinojen valintaan vaikuttavat mm. saatavan suuruus ja asiakkaan luottokelpoisuus.

Viivästyskorkolasku lähetetään asiakkaalle, kun laskun pääoma on tullut kokonaan maksetuksi.

Raportit

Raportointi tapahtuu Intrum Web –portaalin välityksellä sekä suoraan Nettilasku.fi-laskutusohjelmaan. Rahoitus- ja maksuerittelyt lähetetään automaattisesti sähköpostiinne aina kun laskuja on käsitelty.
Kausiraportti lähetetään automaattisesti jokaisen kuukauden päätyttyä ja siinä on yhteenveto
kyseisen kuukauden rahoituserittelyiden tiedoista. Kaikki rahoituserittelyt tallentuvat myös webportaaliin.

Nettilasku.fi-laskutusohjelmasta sekä Intrum Web – portaalista näette ajantasaiset tiedot reskontratapahtumista ja voitte seurata laskujen tilaa.

Rahoituserittely- ja maksuerittelyt on tarkoitettu kirjanpitoanne varten. Voitte tilata meiltä omat
käyttäjätunnukset myös kirjanpitäjällenne, joka voi noutaa web-portaalista kirjanpitoraportit omien aikataulujensa mukaan.

Kirjausohjeet Laskurahoitus – palvelusta kirjanpitoon:

1. Rahoituserittelyssä ilmoitetaan rahoitettujen laskujen määrä:
Per pankkitili an myyntisaamiset

2. Kassa-alennus maksuehtoiset laskut rahoitetaan bruttosummalla eli laskun loppusummasta
ei vähennetä kassa-alennuksen osuutta:
Per pankkitili an myyntisaamiset

3. Mikäli asiakas käyttää kassa-alennuksen, veloitetaan kassa-alennuksen osuus teiltä
asiakkaan maksettua laskun
Per kassa-alennukset an pankkitili

4. Rahoitetuista laskuista veloitettu rahoitusprovisio ja sen ALV kirjataan pankkitilin vastatiliksi.
Rahoituskulutilinä tulee käyttää sellaista kulutiliä, jolla voi käyttää ALV vähennysoikeuden
hyväkseen:
Per rahoituskulut an pankkitili

5. Muut kulut kuten laskunkäsittelymaksut ja palvelun vuosimaksut kirjataan muihin ALV
vähennyskelpoisiin kuluihin pankkitilin vastatiliksi:
Per muut kulut an pankkitili

6. Siirto vakuustalletustilille on rahoitussopimuksessa mainittu vakuustalletustilille siirrettävä
määrä, joka kerätään jokaisesta rahoitetusta laskusta. Vakuustalletustili on lisävakuus, joka
on sopimuksen päätyttyä myyjän käytettävissä:
Per vakuustili an pankkitili

7. Hyvityslaskut näkyvät rahoituserittelyssä vähennyksinä. Mikäli laskusaatavan rahoitus
purkautuu, myös se näkyy rahoituserittelyssä vähennyksenä:
Per myyntisaamiset an pankkitili

8. Asiakkaan maksaessa laskun, jota ei ole rahoitettu tai laskun, jonka rahoitus on purkautunut,
suoritus näkyy rahoituserittelyssä teille tilitettävänä suorituksena:
Per pankkitili an myyntisaamiset

Löysitkö etsimäsi vastauksen?