Tässä ohjeet rajapinnan käyttämiseksi.

Rajapinnat kuuluvat vain Super-versioon.


Rajapintojen aktivoiminen:

Asetukset (ylävalikon hammasratas-symboli) -> Käytettävät toiminnot -> Rajapinnat käytössä? -> Aktivoi

Rajapinnan roolin luominen:

Omat tiedot -> Roolit

- Luo uusi rooli painamalla nappia "Uusi rooli (+)"
- Kirjoita Roolin kuvaukseen esimerkiksi "Rajapinta"
- Valitse "Ei" kohtaan "Saako kirjautua?"
- Valitse "Ei" kohtaan "Saako muokata laskuja?"
- Valitse "Kyllä" kohtaan "Saako käyttää rajapintaa?"
- Paina Tallenna

Rajapinnan käyttäjän luominen:

Omat tiedot -> Käyttäjät

- Luo uusi käyttäjä ja valitse sille Rooliksi juuri luomasi "Rajapinta"-niminen (tai minkä laitoit kuvaukseksi) rooli
- Uuden käyttäjän salasana lähtee luomasi käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Käytä kyseistä käyttäjätunnusta ja salasanaa rajapinnoissa.

Rajapintakuvaus ja sen käyttäminen:

Laskuja voit tuoda Finvoice-muodossa (tai yksinkertaisemmassa XML-muodossa, josta löytyy kuvaus kohdasta Muut toiminnot -> Laskujen tuonti, mikäli olet kytkenyt myös laskujen tuonnin päälle asetuksista) seuraavien ohjeiden mukaan:

- Lähetä REST-tapaa käyttäen POST-kutsu osoitteeseen https://app.nettilasku.fi/hook.php
- Laskujen tuonnin yleiset POST-kentät ovat: username, password, asiakasid, komento

  • Myyntilaskujen tuonnissa arvot olisivat esimerkiksi (täydennä omat):

- username: rajapinta_username
- password: FOO1234
- asiakasid: 123123 (löydät asiakasid-arvosi kohdasta Omat tiedot -> Omat yhteystiedot, taulukon ylin rivi)
- komento: tuo_laskut
- xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Finvoice.....

Esimerkiksi PHP:n Curl-kirjastoa käyttäen voit lähettää kyseisen POST-kutsun. REST-kutsu palauttaa "OK", mikäli laskut tuotiin onnistuneesti, muuten kutsu palauttaa virhetekstin.

  • Myyntilaskujen hakemisessa arvot olisivat esimerkiksi:

- username: rajapinta_username
- password: FOO1234
- asiakasid: 123123
- komento: hae_laskut_finvoice
- from_date: 2015-12-01
- to_date: 2015-12-31

Palauttaa aikavälin laskut Finvoice-XML-muodossa peräkkäin.

  • Myyntireskontran viitesuoritusten hakemisessa arvot olisivat:

- username: rajapinta_username
- password: FOO1234
- asiakasid: 123123
- komento: hae_suoritukset
- from_date: 2015-12-01
- to_date: 2015-12-31

Palauttaa aikavälin suoritukset puolipisteillä eroteltuna <NETTILASKU-SUORITUKSET> -tägin ympyröimänä

  • Laskutusasiakkaiden tuonnissa arvot olisivat esimerkiksi (täydennä omat):

- username: rajapinta_username
- password: FOO1234
- asiakasid: 123123 (löydät asiakasid-arvosi kohdasta Omat tiedot -> Omat yhteystiedot, taulukon ylin rivi)
- komento: tuo_laskutusasiakkaat
- xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><customers.....


Esimerkiksi PHP:n Curl-kirjastoa käyttäen voit lähettää kyseisen POST-kutsun. REST-kutsu palauttaa "OK", mikäli laskutusasiakkaat tuotiin onnistuneesti, muuten kutsu palauttaa virhetekstin.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?